< div id=”header ”>< / div>

söndag 15 februari 2015

Vad är närproducerat?


Det pågår en diskussion om närodlat/närproducerat är det smartaste ur miljö- och klimatsynpunkt. En ledare i Expressen tog upp detta.

"Så länge det inte finns några regler för vilka produkter som får kalla sig närodlade eller närproducerade bör de faktiskt tas med en nypa salt"

När centern propagerar för närodlat frågar jag mig var går gränsen? Många varor transporteras och i västra och södra Sverige är avståndet till Danmark och Tyskland inte särskilt stort. Andra förhållanden gäller i andra delar av landet.

"Ät mindre kött - mycket mindre kött. Ät framför allt mindre nötkött, för nöten är stora klimatdräpare. Dessutom är rött kött cancerogent. Lamm är också växthusgasbovar av stora mått. Kyckling är inte oproblematiskt. Mycket bättre är att ta sitt protein från baljväxter."

Vad propagerar centern för närproducerat kött och närproducerad mjölk men vad har hänt under åren. Många slakterier och mejerier har rationaliserats bort. Jag gynnar själv mindre enheter som konsument och jag lägger helst pengar på kvalitetskött oavsett var det kommer.Priset är dock avsevärt högre om det är närproducerat- Borde det inte vara billigare då mindre transporter om man ska gynna närkonsumenterna?

I den kommunala upphandlingen går det att göra mycket i synnerhet som det finns närodlat och ekologiskt med i många kommuners upphandlingsmål.

Det viktiga är att vara tydlig med målsättningen när den ska uppnås och också lägga extra pengar på det för att nå dem. Vad ekologiskt är finns det mindre tolkningar om men vad är närproducerat?

Inga kommentarer: