< div id=”header ”>< / div>

onsdag 18 februari 2015

Satsa på ett Arenabolag i Varberg - och flytta Påskbergsvallen !


Jag har en vision i Varberg där vi ska vara kreativa. Lägg alla anläggningar i ett Arenabolag. Lägg ner Påskbergsvallen och flytta fotbollsarenan närmare Österleden.
Ytan kan lämpligen användas till bostäder och verksamheter uppe vid Vallen och gör ett riktigt fint centrum där som kan serva triangeln Trädlyckan, Mariedal och Sörse.


Jag är inte förtjust i bostadsbyggnationen ute i Trönninge och tidigare Göingegården där det tas jordbruksmark i anspråk att sprida ut diverse och som hotar naturvärden och skapar behov av en förlängd Österled.

Istället bör friidrottshallen läggas i anslutning till en ny fotbollsarena längs med gamla Österleden.

Skanska har planer bortom sjukhuset jag tycker i stort sett är bra.

Breared måste göra en planering så dess centrum blir attraktivt vilket inte varit fallet hitills. Det känns som Coop och Systembolaget är dragkraften åt söder.

Tyvärr är inte mina visioner gångbara hos politikerna i Varberg som genom olika duttidutt gör att allt vad kreativitet försvinner.

Västerport kommer att bli visserligen grönt men förbehållet människor med kapital och inget för den vanlige varbergaren.

Sedan måste det finnas ett feltänk när man inte kan cykla obehindrat längs hela Västra Vallgatan från norr till söder utan att slåss med antingen bilar eller gångtrafikanter.

Kanske behövs det ett nytt varbergsparti om jag inte tycks ha gehör för mina tankar under rådande niopartisystem där alla drar åt exakt samma håll. Har idag svårt att se skillnader i realpolitiken hos något av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige i Varberg.

Inte minst när man kunde ställa in januarisammanträdet på grund av för få ärenden. Notera att kf sagt nej till min tidigare motion att släppa fram medborgarförslag.

Inga kommentarer: