< div id=”header ”>< / div>

torsdag 19 februari 2015

Där pengar finns dyker herrarna upp !


Utan att blinka lägger vi fem miljoner till konstgräsplan säger vice ordföranden i kultur och fritidsnämnden Linda Berggren (S) i en artikel i HN idag som mest handlar om den ojämställda tilldelningen till aktiviteter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Självklart var jag kritisk till den första konstgräsplanen när den beviljades. Notera att MP gick med på detta redan år 2007 och jag ingick inte då hade efter lång politisk träda försiktigt börjat med att vara lite mer politiskt aktiv än att bara vara medlem.

Vad jag noterade då var att vissa partier inte minst Lindas eget socialdemokraterna agerade väldigt hårt att bygga ett pojkidrottens Mecka i form av ny ishall.Den står där nu inte minst tack vare stöd av allianspartierna.

Vad gäller konstgräsplaner i Varberg finns i dagsläget fyra stycken och det lär väl vara Värö nästa som står på tur.

Nu är det väl inte konstgräsplanen eller isbeleläggningen som avgör jämställdheten i första hand utan vilka som använder underlaget. Ska man vara strikt kanske man ska utgå ifrån det INNNAN man beviljar bidrag och stöd. I det fallet är fotbollen inte missgynnat men lär göra lite mer för att få in flickor och damer i sporten om vi ska följa denna riktlinje om det ska utgå stimulanser.

Ridsporten anses undanskuffat men vad händer med mer stöd och bidrag till anläggningar? Kanske mer pojkar söker sig till ridsporten vad vet jag. Påminner lite om när man höjer löner i kvinnodominerande yrken. Där pengar finns dyker herrarna upp.

Inga kommentarer: