< div id=”header ”>< / div>

fredag 20 februari 2015

Bostadspaviljonger för flyktingar går bra i Varberg men inte för hemlösa !


Det duger för nyanlända att bo i modullösningar (bostadspaviljonger) men INTE för hemlösa medborgare i Varberg.

Det är nu TYDLIGT vilka som VI och DOM fast kanske inte så som varbergspolitikerna tänkt sig.

HVB-hem drivs där tidigare fast ett utslussningsboende för hemlösa fd missbrukare

Kommunen driver ett av HVB-hem på Hantverksgränd i Varberg Ett hem för vård eller boende eller HVB-hem är i Sverige en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Det finns även boenden för familjer och för vuxna som har olika sociala problem som de behöver vård och stöd kring och utanför sitt eget boende.

Dessa boenden kan vara privatägda, kommunalt eller kooperativt ägda och drivna av flera kommuner. En särskild form av HVB är de av staten, genom Statens Institutionsstyrelse (SiS), drivna särskilda ungdomshemmen som skiljer sig från övriga HVB genom att de har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel och att de till del finansieras genom statskassan.

Där HVB-hemmet är förlagt ingick tidigare i den enda lyckade boendekedja som Varbergs kommun haft gäller bostadslösa missbrukare.

Från primärbehandling till eget boende

Tidigare fanns GBC (avsett för missbrukare) visserligen ingen höjdare där primärbehandlingen sattes in, vidare sluss till ett halvägsboende där mer etablering med "verkligheten" tog vid man skötte sig själv men var ändå i ett annex till Getterön. I anslutning till detta fanns också ett bemannat akutboende.

Vet också att specialavtal upprättades med en grupp att skriva av bostadsskulder med VBÁB då dessa ingick i kedjan för vidare utslussning.

Efter en tid ca 1 år fanns möjligheter till eget boende i vanlig lägenhet på Åkaren hyfsat och då var man klar med behandling med rekommendation att ha regelbunden kontakt med självhjälpsgrupper som AA/NA.

Nästa steg i slussen blev att få ett socialt kontrakt på Hantverksgränd några hundratal meter ifrån Åkaren då skötte man sina möten, kommit in i arbete och var en "Svensson".

Steget därefter var en vanlig lägenhet med eget kontrakt under förutsättning att vederbörande var skuldfri och genom den vanliga bostadskön i VBAB (Varbergs kommunala bostadsbolag).

Grupp ställs mot grupp i Varbergs kommun

Nu är inte alla hemlösa knarkare, alkoholister, kriminella, psykiskt defekta, har skulder men att vara hemlös är att sakna möjligheter till eget kontrakt av något skäl eller ha speciella krav på bostaden av någon anledning.

Jag har ändå inte nämnt den stora gruppen LSS (Lagen om särskilt stöd) där personen inte fungerar riktigt som merparten i samhället.

Prioritet hos politikerna i Varberg kräver kategoristämpel

Men tydligen fanns förr bara möjligheten att få ett boende om kallade sig JAG ÄR ALKOHOLIST. Idag ska det tydligen vara flyktingsskäl för att få VIP-kö. Varför ställer man annars grupp mot grupp när man avvecklade möjligheten till utslussboende på Hantverksgränd som fungerade väl?

Istället finns nu ett HVB-boende som också fungerar väl men bostadslösa av olika slag tvingas bo i misarabel nedgången standard på Åkaren utan att kommunen gör ett finger för att lyfta kvarteret.

De som är hemlösa erbjuds inte ens temporära bostadspaviljonger. I en del fall skickas de bort från kommunen för dyra pengar kors och tvärs till behandlingshem av tvivelaktig kvalitét. Men när de återvänder erbjuds de i bästa fall ett akutboende på Åkaren eller utredningsboende i samma länga.

I Varbergs kommun saknas helhetslösningar man är glada när staten går in och betalar för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn och "hemlösa" i övrigt ses som en kostnad som får klara sig bäst de vill.

Inga kommentarer: