< div id=”header ”>< / div>

lördag 21 februari 2015

Förtätning är Grön Ungdoms nya giv !

Grön Ungdom som haft en stark roll inom miljöpartiet har börjat plädera att förtäta städer. Märkligt det vill alla andra partier utom centern i princip. Men ett MP som inte försvarar grönområden och att göra en stad grönare är inte längre ett grönt parti.

Grön Ungdom har också känt vånda att dela programmet med moderpartiet som är för mycket förknippad med regeringen och vill bli mer oberoende.

Nu är det tveksamt om vilken väg Grön Ungdom tar men det är inte lätt att vara förknippat med ett moderparti som sitter med i makten överallt som dessutom vill göra ungdomar mer delaktiga i besluten.

Det finns mycket att säga om Miljöpartiets interna organisation och utveckling.Men jag tycker fortfarande partiet är för centralstyrt och lämnar inte mycket utrymme för visionära tankar.Om Grön Ungdom tagit upp medborgarlön, deltagardemokrati i ekouppbyggda lokalsamhällen men förtätning......

Inga kommentarer: