< div id=”header ”>< / div>

tisdag 24 februari 2015

Positivt bifall på MP-motion i fullmäktige i Varberg ang hundrastplatser och information till hundägare!


Nedanstående motion blev positivt bifallen av Varbergs kommunfullmäktige 24/2 2015 och hamn och gatuförvaltningen kommer nu att verkställa intentionerna i motionen.

Hund i Varberg

Motion inlämnad till Kommunfullmäktige november 2013.


Motionen omfattar dels inrättande av hundrastplaster i Varberg och dels utgivning av en informationsbroschyr, riktad till hundägare.

Hunden fyller en stor social roll i samhället och hunden håller människan fysisk frisk. Långa promenader och uteaktiviteter ingår i hundägarens dagliga ansvar. Men, skall hunden och hundägaren må bra så behövs vissa insatser från samhället.

Kommunen har nyligen antagit en grönstrategiplan för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i utemiljön i Varbergs Kommun. (KF 2013-10-15) I Varbergs kommun finns minst 4700 registrerade hundar och minst 3400 hundägare, enligt Jordbruksverket 2012. Många hundägare och hundar kan ha stor glädje av den gröna strategin för uteaktiviteter.

Men trots att vi har så många hundar och trots att många turister har hund så saknas ändamåls-enliga hundrastplatser i centrala lägen. Rastplatserna kan vara olika stora med tanke på hundars och hundsägarens behov, men de skall vara ingärdade. Självklart måste det finnas hundskräpkorgar och tydliga anvisningar om att hundägarna skall plocka upp efter sina hundar.

Centralt större belägna hundrastplatser skulle kunna ligga vid Strandpromenaden, t.ex. vid Ankaret (vid den nya planerade multiparken), vid Apelviksstrand, i Påskbergsskogen, i Håsten och i Träslövsläge.

Mindre rastplaster i anslutning till tättbebyggda bostadsområden, på lagom avstånd från bostaden och i anslutning till välbesökta turistställen, behövs också. Hamres Kulle används redan nu av många hundägare. Där saknas dock tydliga skyltar med uppmaningar om att plocka upp efter hunden, och det finns inga hundskräpkorgar i närheten.

Även serviceorterna i Varbergs Kommun kan ibland sakna bra hundrastgårdar, vilket många hundägare vittnar om. En inventering av lämpliga hundrastplatser bör därför göras även där.

Behovet av fler hundskräpkorgar i centrum är stort. Vi, turister och Varbergsbor, vill alla ha en renare stad – då måste vi satsa litet på det också!

Motionär Karin Ekeborg (MP)

Inga kommentarer: