< div id=”header ”>< / div>

onsdag 25 februari 2015

Nu ska det utredas vilken typ av simanläggning vi vill ha på Håsten i Varberg !

En sliten simanläggning på Håsten som sett sina bästa dagar

Självklart är det bra när den segslitna simhallsfrågan i Varberg får liv igen. Den styrande majoriteten där (jag ingår) har nu beslutat att utreda de gångbara alternativ som står till buds utan att låsa sig.

Det handlade först om var man skulle satsa simsatsningarna: Simstadion nere vid fästningen eller uppe på Håsten.Det blev Håsten och nu återstår mer konkret vilken typ av anläggning det kommer att bli.

Det finns olika tekniska lösningar, förslag på 25 alternativt 50 meter.Det finns önskemål från simklubben och också från allmänheten.Det måste ske något och politikerna måste komma till skott.

Känns skönt att sätta sig i en kultur-och fritidsnämnd som vill komma till handling. Det tackar jag alla inblandade för.