< div id=”header ”>< / div>

fredag 27 februari 2015

Dyster prognos från AF för 55+, funktionsnedsatta, låg utbildning och född utanför Europa !


Det här med framtidsutsikter för arbetslösa? "Dit hör de som har en funktionsnedsättning, är över 55 år, har låg utbildning eller inte är födda i Europa. För tio år sedan var dessa grupper ungefär hälften av de arbetslösa. I år utgör de ungefär 65 procent men år 2018 väntas fyra av fem komma från de grupperna. De utgör då 80 procent av de arbetslösa enligt en ny prognos från arbetsförmedlingen."

Vad hörde vi i valrörelsen? Ungdomar under 25 år, se till att gå färdigt gymnasiet och håll dig frisk och se till att gå upp på morgonen? Jo det kan väl alla ställa upp på sedan får politikerna strida om metoderna hur vi får ut unga i jobb, praktik och utbildning.

Men så kommmer vi till de oattraktiva grupperna som "blir över". Vad ska vi göra med dem? Grupper inga politiker vill ta tag i. De röstar antagligen inte eller om de gör det finns de redan i fållan eller röstar på något givet parti ändå.

Men om vi nu löser situationen för unga och attraktiva grupper som alla partier som är i "mitten" krigar om är det då upp till var och en eller "skyll dig själv" som gäller? AF har sin prognos men vad vill de politiska partierna göra åt det att 80% inte ens kommer att vara attraktiva att hjälpa ens för Arbetsförmedlingen?

Inga kommentarer: