< div id=”header ”>< / div>

måndag 2 februari 2015

Avveckling av vårdnadsbidrag och kärnkraft nu är det bara Björklund kvar !


Alliansen första rejäla brytning är INTE invandrarpolitiken där förslag läggs från olika håll. Nej det är vårdnadsbidraget som antingen bör tas bort helt då det är alldeles för lågt eller höjas så att det ger något.

KD har satt allt på ett kort när de satte sig i alliansen och blev en lojal medspelare: Vårdnadsbidrag. Nu är dessutom SD för detta och då kommer det oväntat att folkpartiet kommer att ge stöd till rödgrönt för dess borttagande.

Sprickan blir därmed större att KD:s hjärtefråga pulveriseras av ett närstående alliansparti. FP utnyttjar en vågmästarposition och kanske får något tillbaka. Närmast ligger pappamånad i föräldraförsäkringen.

Lokalt sitter MP med Alliansen i samarbete i Varberg och har ett vårdnadsbidrag med i bagaget. S ville avskaffat det vid årsskiftet men tycks få vänta ett år. Det blir att sätta fart på barnomsorgslösningar nu för nästa år kanske vårdnadsbidraget är borttaget. Lite märkligt ändå att vissa tvistefrågor löser sig självt och nu kan vi skylla på rikspolitikerna.

Vi har redan fått "löst" en tvistefråga den om kärnkraften som inte skulle ingå i någon lokal överenskommelse. Någon ny kärnkraft lär inte bli aktuell i Varberg och det är fullt sjå att hålla liv i de som redan går. Att Anna Kindberg-Batra M:s ledare befann sig i Halland och talade om att "Ringhals spelar en betydelsefull roll" så hoppas jag att hon menar i avvecklingsfasen.

Inga kommentarer: