< div id=”header ”>< / div>

söndag 28 december 2014

Kärnkraftsavfallet finns redan frågan är hur mycket mer vi ska producera och vem som bär ansvar för det?Något otydligare vad miljöpartiet gör i regeringen är idag svårt att uppfatta för lite tid har gått sen regeringsbildandet att dra slutsatser? I den debattartikel som Angela Aylward och Per Gahrton publicerade i DN 19 september 2014 framgår vilka krav MP lämpligen bör ställa för att ingå i regering.

"Ett typexempel på svårigheter är hur en av de grönas hjärtefrågor, kärnkraften, utfallit. I Frankrike har de grönas påverkan varit nära noll. I Finland lyckades de gröna inte stoppa expansion av kärnkraften, trots regeringsutträde 2002 i protest mot ett femte kärnkraftverk. Projektet går nu vidare, vilket inte har hindrat förnyad grön regeringsmedverkan. De tyska rödgröna beslöt 2000 om avveckling av kärnkraften fram till 2020. Två av 19 kärnkraftverk togs ur drift, men sedan en borgerlig koalition övertog regeringsmakten 2009 planerades förlängning av de återstående 17 reaktorernas livstid. Fukushimakatastrofen 2011 påverkade dock tysk energipolitik radikalt så att kärnkraften nu snabbavvecklas med stöd av alla politiska partier liksom av både näringslivet och fackföreningsrörelsen.

För att skydda MP:s ”varumärke” måste MP prioritera miljöministerposten. Men andra grönas erfarenhet visar att MP också måste kräva grönt ansvar för ett eller flera tunga strukturområden, som trafik, energi, näringspolitik, jord- och skogsbruk. Det vore inte orimligt om en MP:are, enligt tyskt mönster, blir vice statsminister. Erfarenheten visar att gröna ministrar lyckas bäst som en ”kritisk massa”. Enligt valresultatet bör MP få sex ministrar i en regering med 25 statsråd."

På den lokala horisonten i Varberg ingår MP numera i en grönallians med undantag av kärnkraften sägs det men ändå finns en miljöpartist i kärnkraftskommunernas samorganisation som ersättare och likadant i lokala säkerhetsnämnden.

När vårt moderata kommunråd oroar sig mer för kärnkraftens framtid men där det inte ska finnas någon lokal överenskommelse med ansvarstagande funderar jag lite på vem ska då ställas till svars?

Nu kommer MP att i regeringen om de sitter kvar att tvingas ta ansvar för KOLLEKTIVA beslut. Det ska tillsättas en energikommission. I Varberg ska tydligen INGEN ges samma ansvarstagande.Frågan är om det är "hemliga rum" med S som då kan bli aktuellt? Någon uppgörelse med SD lär det knappast bli utan på kommunrådsnivå.

Ibland när jag tidigare satt i styre med konstellationer från höger till vänster var det lätt att avfärda frågor som inte låg inom den kommunala kompetensen. Men i Varberg finns det mycket som kan ingå i den hur man nu vrider på saken.

I en Energikommission bör det ändå ställas krav på konsekvensbeskrivningar vad som händer på de orter om vissa aggregat stängs av och inte bara handla om terrawatttimmar. När kommunrådet Lotta Stenkil (M)manar om att det ska finnas baskraft är det egentligen billig el som kan användas obegränsat dygnets alla timmar och som vi kan slösa med.

Det finns beslut som bör vara ENHÄLLIGA iaf i kommunstyrelsen.Jag menar att beslut som berör kärnkraften i Varberg också bör vara det lokalt. Här talas det om blocköverskridande lösningar på regeringsnivå och jag menar att M inte ska ha någon slags VIP-fil på kommunrådsnivå i Varberg att göra uppgörelser med S. Det bör vara gemensamma för grönalliansen ihop med S i så fall. Att ta ANSVAR är att agera gemensamt inte att putta bort eventuella medspelare.

Inga kommentarer: