< div id=”header ”>< / div>

måndag 29 december 2014

Blockpolitiken består och Alliansen vill stärka V:s inflytande över regeringen!Jag går in på moderaternas lokala fb-sida i Varberg och hittar det här angående decemberuppgörelsen.

"En kritisk infallsvinkel är att Alliansen tvingar fram ett större inflytande för V över regeringen. Men detta är ju ett av syftena med maktspelet: att göra S beroende av V och på det sättet visa S-väljarna att en röst på S också är en röst på V. Skälet till att jag är för blockpolitik är att det ger väljarna — väljarna! — avgörande makt över den politiska inriktningen: rött eller blått. Socialdemokraterna är emot blockpolitik eftersom de sedan 1930-talet kunnat dominera svensk politik genom att göra upp med än det ena än det andra partiet och på så sätt alltid vara vid makten, hur väljarna än röstar. Nu när de borgerliga håller samman, tvingas S att göra upp med V, vilket de sist av allt önskar eftersom det reducerar deras maktpotential.

Det som gör decemberuppgörelsen historisk är att S nu erkänner och accepterar blockpolitiken."

Jag konstaterar 1) Alliansen VILL att V får mer inflytande över regeringen. 2)Alliansen vill att politiken ska bli rödrödare inte rödgrön. 3) Alliansen ser uppgörelsen som ett ERKÄNNANDE för BLOCKPOLITIKEN.

Som GRÖN tycker jag det räcker med att MP är med i regeringen men ibland hade jag faktiskt att de kanske borde haft V:s position istället efter denna uppgörelse då Alliansen garanterar det parti som står utanför ett större inflytande.

Som GRÖN funderar jag lite på hur t.ex. genuina alliansvänner tänker som lokalt har MP med i sina majoriteter. Är det mer inflytande till V som är eftersträvansvärt eller att binda MP mer in i alliansamarbetet? Hur ser man på S i dessa lägen hållas kort - eller ingå i uppgörelser så att inte MP blir för dominerande?

Som GRÖN är det värsta jag vet blockpolitik och tycker precis som Peter Eriksson att det är att finna majoriteter som är det mest demokratiska. Inte att manipulera fram så att blockpolitiken består.

Som GRÖN gillade jag när Miljöpartiet en gång hade en slogan - Vi är varken vänster eller höger- vi ser framåt.Men frågan är vad som händer med Miljöpartiet i denna rödblågröna röran. Tydligt är att det finns sex GRÖNA ministrar men politiken kommer att bli väldigt GRÅ. GRÅ och GRÅ.


Inga kommentarer: