< div id=”header ”>< / div>

lördag 22 november 2014

Tunnelbygget och anläggande av ett resecentrum i Varberg också en lokal miljöfråga!


Varbergs kommun har sökt pengar för sanering av förorenad mark när anläggandet av resecentrum och byggandet av en tågtunnel. Trafikverket har visst ansvar för en stor del men även kommunen har stort ansvar för sin bit.


Hade inte planeringen av tunneln varit tror jag inte mycket hänt att uppmärksamma alla miljöproblem som är knutna till järnvägsområdet. Det är nu allt kommer i dagen. Mätningar, undersökningar kan och ska göras för planeringen av det framtida Varberg.

Till vår lycka sitter nu miljöpartiet med på samtliga nivåer och har strategiska poster också. Den befogade oro som "Östra Spåret"-förespråkare haft kan nu tas på största allvar inte minst som MP varit en pådrivare att få igång ett tunnelbygge och anläggande av ett resecentrum för att få mer gods på järnväg och att förbättra pendlingstrafiken.

Det är angeläget att de ansvariga slutar sprida dimridåer att "miljösanering inte kostar", "försenar" eller "påverkar tidsplanen". Innan alla undersökningar, mätningar och hur man tänker hantera allt är det inte bara att bomba på. Det är inte ett beställningsarbete där man inte gör utvärderingar, miljökonsekvensanalyser även om de mest angelägna tunnelförespråkarna vill detta.

Än är inte tunnelbygget i hamn det ska göras detaljplaner och det ska bestämmas i vilka etapper man ska starta bygget för det kommer att påverka all planering kring centrum för lång tid framöver.

Inga kommentarer: