< div id=”header ”>< / div>

fredag 21 november 2014

Vem är det mest synd om i bostadsmarknadens Sverige spekulanterna eller de som måste ha nånstans att bo?


I Varberg finns fn 110 hushåll som har SOCIALA KONTRAKT och tendensen är att de ÖKAR hela tiden. Över 16.000 hushåll i landet lär ha det och det är en ökning på 74% på sex år.


Allt fler får hyra lägenhet via socialförvaltningen. Det kan kallas sociala hyreskontrakt, träningslägenheter, provboende eller annat. För hyresgästen är det ofta en osäker lösning med kort uppsägningstid och särskilda villkor, till exempel att socialtjänsten regelbundet ska kontrollera att allt går bra.

I takt med ökande bostadsbrist och höjda krav för att kvala in på bostadsmarknaden har denna typ av andrahandskontrakt ökat explosionsartat. Kraven blir hårdare samtidigt vet vi ju att behovet ökar inte minst och det får man ju inte säga ska vi på ett vettigt sätt ta emot nyanlända och kunna ge s.k. EUmigranter nånstans vettigt att härbärgera sig.

I min kommun har hyresgästföreningen kraftigt motsatt sig kraftiga hyreshöjningar i det kommunala bostadsbolaget samtidigt som detta ingår i ett annat bolag Varbergs Event som går med ständiga förluster och då får nån annan täcka upp.

I ett annat område där fastigheterna ägs av ett privat bostadsbolag med lokal förankring tvingas nu mångåriga hyresgäster flytta på sig för de bor för attraktivt. Det ska rivas och byggas nytt helst på höjden så det blir många som får havsutsikt.

Politikerna i byggnadsnämnden beviljar rivningslov och bygglov och håller sig till detaljplaner. I övrigt finns en bebyggelstrategi och översiksplaner att utgå ifrån. Aktörerna ligger på marknaden och politikerna bereder vägen samtidigt som dess socialtjänst säger sig inte ha verksamhet som bostadsförmedlare. Det har de visst det och jag förstår inte varför de mörkar detta bara.Fram med det i ljuset bara!


Inga kommentarer: