< div id=”header ”>< / div>

torsdag 27 november 2014

MP bör vara med i pensionsberedningen och sluta med att göra kongresserna till organ för löften som ändå inte kan infrias!


Allianspartierna vill inte ha med Miljöpartiet i pensionsberedningen. Förmodar att GunvorG som jobbat med att få in MP i denna ganska förvånat märker värdet av att INTE få in MP i en ännu bredare uppgörelse. Pensionärerna tillhör för övrigt inte "vissa" partier utan vi alla i någon form "drabbas" väl när vi uppnår våra pensionspoäng.


Vill minnas att pensionärerna inte var så glada när alla skattesänkningar tilldelades det arbetande folket och inte de som har arbetat. Då är det tydligen pengarna i AP-fonderna som ska arbeta istället rätt för att stiga i värde.

Om miljöpariet tycker vi inte i en blogg signerad Göran Johansson påtalas att MP faktiskt är ett regeringsparti i skrivande stund och faktiskt är med och styr landet. Men det tycks inte alliansen ha begripit och att det också finns en gemensam överenskommelse med S att bedriva en viss regeringspolitik.

Nog om detta: Tommy Rydfeldt bloggkollega (FP) från Kungsbacka skriver i en blogg och eftervalsanalyserar hur MP:s vallöften hänger ihop med nuvarande realpolitik.

Precis vad som gäller ovan att det finns skäl för MP att ingå i pensionsberedningen finns också skäl att ifrågasätta en hel del av de utspel som gjordes före valet om de var så genomtänkta.

Jag som haft en ingång med alliansen främst beklagar att miljöpartiet i synnerhet på sina kongresser haft en markant utopisk vänsterkantring som inte står i realitet med det som sedan ska uträttas sedan i kommuner, region, landsting och riksdag.

Kongresser fungerar ungefär som Maranata-möten att samlas, umgås och frälsas. Men var själv med på senaste kongressen så hinner man inte sätta sig in i alla de frågor och beslut som tas på ett fruktbart sätt. I synnerhet som det ska tas fyra viktiga avsnitt på natten en lördag mellan 22-01.00 "för att hinna med". Sedan skulle vi "prajda" också ett väldigt trevligt inslag som nu kommer att sprida sig på våra lokala nivåer. Men det är nog vad jag kommer ihåg från kongressen 2014 !

Inga kommentarer: