< div id=”header ”>< / div>

tisdag 2 september 2014

Rödgrönt i Varberg har större ambitioner i Varberg än alliansen när det gäller skolan!

Vänsterpartiet svarar idag HN (2/9) vad man vill i Varberg. Rödgrönt samarbete.

Miljöpartiet i Varberg satte ner foten redan under "sommarlovet" vad man själva vill främst. Skolan.Våldsam kritik mot moderaterna somdå tyckte sig ha kontroll över läget vilket inte MP tycker inte minst då det framkommit kritik och brister från olika håll vad som sker i Varbergs skolor.

De båda ledamöterna i S och V Jeanette Quist (S) vice ordförande i BUN-nämnden och Lars-Åke Erlandsson (V) har för några år sedan
klargjort sina ambitioner med skolan.

Jag har som kandidat på och sittande kommunfullmäktigeledamot klartgjort att JAG tycker skolan ska ges högsta prioritet.

Om det nu förenklat handlar om vilken majoritet som är bäst eller vilka partier som bäst för fram skolan så behöver det inte vara samma sak. De rödgröna har INTE haft majoritet i Varberg sedan 1998. Alltså har partierna tvingats till en pådrivande oppositionsroll sedan dess.

Om det i budgetsammanhang inom skolan inte skiljer nämnvärt lokalt på skolans område så skiljer det till alliansen. Problematiken är att det aldrig röstas om enskilda områden i budgeten som kommer upp i november i kommunfullmäktige utan om paket och helheter.

När det ska tas ställning om platser i kommunfullmäktiges nämnder och styrelser brukar partierna gå in i samverkan bundet eller löst.

Miljöpartiet vill gärna ha plats eller insyn i barn- och utbildningsnämnden men drivs politiken där lika bra av andra partier kan krutet läggas någon annanstans där det ger mer nytta. En förhandlingsfråga.

Om man kommer in i en nämnd är det inte heller för att sitta i opposition till dem man samverkar med utan att driva frågorna framåt.Främst handlar det om att det då finns tilldelning i budget så det går att samarbeta.Idag ligger alliansen en bit ifrån och de får i första hand gå till SD och SPI om de förlorar sin absoluta majoritet. Det gäller att först sondera sin egen planhalva innan det söks andra majoriteter.

Inga kommentarer: