< div id=”header ”>< / div>

söndag 17 augusti 2014

Mitt besked till väljarna i Varberg - jag vill sitta i ett majoritetsstyre!

Jag samspråkade lite med en högt uppsatt S-kandidat om förutsättningarna i valet. I Varberg kan det bli ganska oklart läge och väldigt ovisst efter valet. Gäller att sondera i terrängen var nånstans det går att hitta samarbetsvägar.

Det skiljer sig lite från rikspolitiken här. Allting är inte direkt anpassat till vår lite borgerliga kommun där M styrt i en femklöver med SPI 1998-2006 och sedan i allians 2006-2014.

Ja vad händer efter valet? Det troliga är att alliansen mister sin absoluta majoritet OCH vad händer då. Det viktiga för dem är att de får majoritet i nämnder och styrelser. Det hänger lite på var vi har SPI med eller utanför kommunfullmäktige. Det var ju Alliansens räddningsplanka i åtta år här i Varberg. Det vet vi inte förrän valet är gjort.

Ett annat nyckelparti är SD hur många mandat lyckas de få i Varberg som kanske ger dem nämndrepresentation inte minst komma in i kommunstyrelsen. Vilket inte alls kan vara otroligt vad gör alliansen då? Alliansen har inte lämnat några besked hur de ser på SD de duckar i frågan.

Det är ju alliansen som styrande i Varberg som har företrädet även om jag tycker det var ovanligt korkat förra valet av miljöpartiet att FÖRST göra upp i en MINORITET innan vi vet om det lyckats bildas en majoritet.Lite is får väl företrädare får väl MP:s företrädare ha när det gäller förhandlingar.

S är antagligen väldigt nervösa att MP inte ger förhandsbesked före valet om på "vilken sida" partiet står. För EGEN del kan jag säga att jag står på den rödgröna sidan men saker kan inträffa efter valet som kan ge MP en nyckelroll.

Jag anser att det är bättre att sitta i majoritetsposition än i minoritet i minoriteten.Alla gör inte det i MP och då blir man bihang till S i nämnderna som man varit sedan 1998 eller ännu värre V mellan 2002-2006.

Jag lämnade efter mig när jag lämnade politiken 1998 en MAJORITET satt först med alliansen 1991-1994 och sedan rödgrönt 1994-1998.Därefter har miljöpartiet varit ökenvandrare i varbergspolitiken i MINORITETER.

Det är inte som många tror att det är först under senare år som MP befunnit sig i majoriteter.I Varberg blev trenden tvärtom.Något jag vill råda bot på som kandidat i valet.Lite som Margot Wallström säger vid sin comeback. Nu har jag hittat det parti jag kan identifiera mig med igen.

Dock kan jag INTE säga samma sak om MP i Varberg ÄN där mycket är oklart. Det saknas en del svar på viktiga frågor innan jag kan ropa hej och säga nu kör vi I MAJORITET om det är läge för det.

Inga kommentarer: