< div id=”header ”>< / div>

fredag 8 augusti 2014

Jag lovar gratis bussresor till alla över 75 år om jag kommer in i kommunfullmäktige!

I en enkät till PRO i Varberg valde jag att lämna frågeställningarna till andra men har själv lämnat en motion i en fråga där MP INTE svarat ja. Ska det vara gratis bussresor för pensionärer. Där svarade V, SPI och SD ja men inte MP eller S. Det är lite indikation vad som händer om det blir något annat än alliansen i valet. Jag kan iaf LOVA att pensionärer över 75 år ska få åka gratis. Nu har jag fått lite draghjälp av min fullmäktigekollega Karin Ekeborg som inte står med på kf-listan när det gäller detta.

Pierre Ringborg (MP) och Eystein Stig (SPI) har lämnat in en motion om att pensionärer över 75 år skall få åka gratis på bussar under lågfrekvent dagtid samt på kvällar och helger. En jättebra motion ur olika aspekter:

Miljövinster

Koldioxidutsläppen per invånare i Varberg har ökat i stället för att minska.
Enligt senaste miljöredovisningen bedöms målet med lägre koldioxid /invånare svårt att nå. Åtgärder måste alltså vidtagas för att nå kommunens egna mål avseende koldioxidutsläppen.
Erfarenhet från bl.a. Göteborg visar att om pensionärer åker gratis så minskar antalet bilar bland personer över 65 år.

Sociala vinster

Genom gratis resor med kollektivtrafiken får äldre personer större möjlighet till ökad rörlighet, både inom staden och mellan stad och tätort. Staden som social samlingspunkt blir ännu med livaktig, vilket gynnar både handeln, kulturarrangemang och kafélivet.
Hälsovinster
Har man ingen bil, kommer cykeln att användas mer och genom att planera cykelbanor för äldre, kommer cyklingen att säkert öka i dessa åldersgrupper.
Bra för livskvaliteten och för miljön i kommunen.

Ekonomiska vinster

Genom att man minskar koldioxidutsläppen skapar man vinster för naturen och vår miljö, våra ekosystem mår bättre.
Det goda exemplet sprids: ”Kan gammelmormor i Rolfstorp ta bussen till Varberg så kan jag”.
Hoppas nu att kommunfullmäktige denna gång kan se fördelarna med att låta pensionärer över 75 år åka gratis! Alla tjänar på det: pensionärerna, miljön och hälsan! En så kallad win-win situation uppstår!

Karin Ekeborg, grön senior i Varberg

Inga kommentarer: