< div id=”header ”>< / div>

fredag 8 augusti 2014

Jag prioriterar kulturen och fritidsaktiviteter men står bakom miljöpartiets valmanifest i Varberg !

Miljöpartiet i Varberg har lagt sitt VALMANIFEST byggt på de områden och frågor som prioriteras den kommande valperioden. Det är LIKA VILLKOR,KLIMAT och MILJÖ ,BARN och LÄRANDE samt RESANDE och TRANSPORTER.

Om nu möjligheter och förutsättningar är grundläggande vad gäller lika villkor så är klimat och miljö det som yttre måste finnas som behovsprioritering parallellt. Skolan fanns med i vårt förra program och heter nu barn och lärande. Förutsättningar för en bra skola är att det finns tid till lärande och att resurser avsätts dit. Resande och transporter är med som en prioriterad punkt och inte konstigt för det är nu hela tunnelprojektet drar igång, samt arbetet med resecentrum och ett mer miljöanpassat transportsystem.

Vad saknas då i prioriteringarna? Jo det är det varje kandidat har en egen hemsida att komplettera med. De som inte skriver någonting är väl nöjda med huvudprioriteringarna men vi är ett antal som vill lite mer och vill nischa oss på listorna.

Jag kommer därför att lägga krutet på ett område som är den tredje största nämnden i kommunfullmäktige som ingen annan nämner inom MP: kulturen. Det är här de stora satsningarna gjorts vad gäller idrottsanläggningar,byggandet av Komedianten och vad för bidrag som gäller beträffande ungdomarnas fritidsaktiviteter. Ett rikt kulturutbud och ett bra föreningsliv tror jag är ett måste för ett parti som vill växa. Nu är det inte säkert jag kommer in i någon kulturnämnd. Vi har än så länge bara enats om ett prioriterat valmanifest med ett antal ståndpunkter. Diskussionen lär fortsätta och nu är det val.

Inga kommentarer: