< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 juni 2014

Halland på väg att bli rödgrönt och både MP och V får säkra riksdagsmandat!

Mätning
M
C
FP
KD
MP
S
V
SD
Övr
Nov 13
35,1
2,7
5,0
1,8
5,9
31,6
8,7
8,4
0,8
Maj 14
23,3
5,4
5,6
2,0
9,8
32,6
10,6
6,6
4,2
+/-
-11,8
+2,7
+0,6
+0,2
+3,9
+1,0
+1,9
-1,8
+3,4


Att femklövern (regionstyret) lever farligt i Halland står ganska klart efter SCB:s siffror nedbrytbara i regioner. M tycks vara inne i en allvarlig kris och V seglar upp som tredje största parti inte MP i Halland. Ganska klart skulle både såväl V ganska klart klara sina riksdagsmandat i regionen. MP och V har aldrig haft riksdagsmandat samtidigt.

Som framgår av S pressmeddelande känner sig halländska socialdemokrater övertygade om att även Halland som är ganska konservativt lutar åt rikstrenden att något nytt måste till. Av döma av siffrorna skulle de räcka till att rödgrönt får egen majoritet och då finns F! bland övriga och ställer inte upp i regionvalet. Andra mätningar visar att även med F! lutar deras väljare till 85% vänsterut.

Många höjde på ögonbrynen när regionen med moderaterna i ledning höjde skatten inför 2012 med 50 öre. Många höjer nog ytterligare när det aviseras ytterligare en skattehöjning på 40 öre inför kommande budgetår.

Således sitter M i en knipa att de trots skattehöjningspropåer som liknar mycket S riskerar att också få lämna över till detsamma. Sjukhusen har gått med ständiga underskott och underliga processer har gjort att det inte går att spara hur mycket som helst utan att äventyra såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö.

Nödvändiga löneökningar, kostbara omorganisationer och en otydlig budgethantering visar att M som helst vill spara sig ur dilemmat inte mäktat med att få de andra partierna att hålla igen.Främst har det varit C och KD som tvingats att profilera sig på grund av taskigt opinionsläge.

Resultatet är egentligen inte regionens "fel". Det handlar om en liten ny region med mindre möjligheter än grannen i söder Region Skåne och grannen i norr Region Västra Götaland. Skatteutjämningssystemet har slagit extra hårt mot Halland. C i Halland var de främsta förespråkarna att Halland inte skulle delas en gång men har sjunkit tillbaka som ett marginellt parti medan M vuxit sig större.

Frågan är om inte ett rödgrönt styre blir spiken i kistan för regionen och att Halland delas så att Varberg och Kungsbacka hamnar norrut och resten till Skåne? En gång avgjorde Kungsbacka detta och det var MP som efter övertalning av centerns Jan Börjesson dåvarande landstingsråd som fick MP att välja Halland. Hade Kba valt något annat hade Varberg som hade frågan på sitt bord följt efter.Jag vet för jag satt med i det rödgröna styret i Varberg som skulle avgöra frågan vid den tiden.


Inga kommentarer: