< div id=”header ”>< / div>

tisdag 19 november 2013

Tio miljoner till så hade MP Varberg hängt på alliansens budget!

 Miljöpartiet i Varberg skiljer sig från alliansens förslag att man tillförde mer medel 4 miljoner extra för att stödja undervisningen för svaga elever + en miljon för att garantera kvalitén på maten till Barn- och Utbildningsnämnden.

I Socialnämnden 3 miljoner extra till personalförstärkning mer händer i vården. Samt en miljon för att stödja en pool av hemlöshetssamordnare. I servicenämnden sköt vi till 1 miljon för att stödja Kostpolicyn för bättre mat. Sammanlagt 10 miljoner att användas nästa år 2014 mer än huvudbudgeten.


Jag vill påstå att MP aldrig haft ett så bra budgetförslag som under kommunfullmäktige den 19 november. Det visade profil. Det visade skiljelinje mellan S och Alliansen och markerade prioriteringar. Det finns en tanke bakom det. MP kände sig vid sidan om redan i kommunstyrelsen. S presenterade sitt förslag sent på kvällen och detta var säkert taktiskt menat så MP:s representant lade ner sin röst och avstod att lägga eget.

Alliansen har egen majoritet men bara två partier C och M i budgetberedningen Ksau...oppositionen två =S.
Att kommas med instick i ett sånt gäng är inte lätt. Från ks till kommunfullmäktige är det tre veckor att granska Alliansens förslag och S och dessa struntar i vilket hur andra partier gör.

MP har en fördel att ändå ha kraft i kf att vara ett "tredje alternativ" och vi jobbade hårt från våra spretiga ståndpunkter att få ihop en gemensam lösning. Det har varit mängder med mail, några möten, många som tycker och ibland får man ge sig och ge och ta som det heter.

Blev slutprodukten bra då? Jag var medveten om att resultatet i sig var det fara med om man inte täcker upp med en skattehöjning om all annan finansiering inte fanns att tillgå. Men resultatet på bild blev ändå ganska snyggt och talande.
Skicka en kommentar