< div id=”header ”>< / div>

fredag 5 oktober 2012

Rödgrönt utan vänsterpartiet går det ihop?

V har presenterat sin höstbudget  och framställer sig särling bland de "rödgröna" med förslag som avviker från både S och MP. En av de svåra frågorna är inställningen till "vinster i välfärden" där V går på totalförbud mot privata vinstintressen vilket desarmerar för både S och MP att nå uppgörelser över blockgränsen när det gäller detta då V inte är något att hålla i handen.

Ardalan Shekarabi (S) skriver i DN om möjlighet att nå bred lösning på detta problem och olika viljor strider internt inom S och frågan är vad man där internt kommer fram till? GP har i ledare sett till dagsläget och konstaterar svårigheterna med det "rödgröna" alternativet MED vänsterpartiet.

För egen del utesluter jag ett samarbete med V innan valet men skulle gärna se "principöverenskommelser" med S om de inte ska göra sig helt omöjliga som regeringsalternativ. Ett dolt kort verkar som de spelar med 4%-spärren att C och KD ska ramla ur och att de ENSAMMA bildar regering. Det vore detsamma som att gå tillbaka till "betongåldern" i svensk politik då det verkar som "grönt" inte längre finns i vokabulären hos S..

Inga kommentarer: