< div id=”header ”>< / div>

måndag 3 september 2012

Väljarläget oklart och oppositionen känns splittrad!

Läser Dn/Ipsos mätning över väljarsympatierna. Alla riksdagspartierna är över 4%-spärren, Ingen förändring mer än att rödgrönt som block är större än alliansen men SD ändå kvar i vågmästarposition i förhållande till nuvarande riksdag.

Vet inte om MP redan nu får känna av att ett av deras språkrör Gustav Fridolin inte tjänstgör. Från att ett tag vara ett 10%-parti återgår MP till att ligga strax över sitt valresultat.Vet inte heller om MP:s prioritering i den offentliga debatten är det som väljarna prioriterar eller om det riktar sig till de egna kärnväljare MP försöker nå?

Under senare delen av mätperioden accellererade aktiviteten kring Ojnareskogen där MP på riks hellre diskuterar tågsatsningar än en fråga där man måste konfrontera med även S som sätter jobben framför miljön.

Det har förekommit olika budgetutspel från alliansen som kommer slag i slag och det är också svårt att utvärdera då oppositionen spretar. Ett problem för alliansen är att M måste ta stor hänsyn till att de mindre partierna faktiskt påverkar att ingå i en "M-regering".

Hur samstämmig oppositionen kommer att vara är oklart men men alliansen mot fyra var för sig splittrade oppositionspartier är segraren given när det gäller budgeten i höst.Hur det sen framgår kommer inte att avgöras innan S har hållit sin stora kongress nästa år. Oppositionen känns inte riktigt samlad än jämfört med alliansen.

Inga kommentarer: