< div id=”header ”>< / div>

söndag 2 september 2012

Återvändsgränden att hamna på försörjningsstöd med skulder!

Det är bra att staten nu tar ansvar vad gäller stöd till flyktingkommuner.Det är bra som Göteborg gör att planera enligt "boende först" men där det SAKNAS bostäder för att saker ska fungera tillfredställande, Har en känsla att när det gäller flyktingar så är det ett annat konto än för andra bostadslösa.

De som lever under vanliga taskiga förhållanden belastar oftast kommunernas socialbidragskonton och blir satta på undantag. Det är "tak över huvudet" som ofta gäller, i några fall skuldsaneringar OM de får en inkomst i annat fall stå och stampa. Detr handlar alltså INTE om att jobba till försörjningsstöd utan få en inkomst som gör att man kan komma ur skuldfällan.

Det saknas ofta ett helhetsgrepp i många kommuner som gärna vill peta in bostadslösa i olika kategoriseringar. Den som bara har försörjningsstöd och inte kommer ur det hamnar under "tak över huvudet"-kategorin och saknar oftast en planering hur man ska komma vidare då oftast en skuld står i vägen.
Skulder är något försörjningsenheter förnekar utan betalar bara löpande kostnader.

För dem som inte hittar jobb som man kan försörja sig på återstår någon form av pensionering. NU är det så att den s.k. "arbetslinjen" påstår att den linjen inte är framkomlig. Då frågar jag mig efter sex års allianstyre. Hur länge ska vi behöva vänta tills den vägen blir framkomlig? Tills vi går i pension?.

Att hamna i fas 3-systemet innebär ingen förändring i inkomsthänseende. Oppositionen bör också tala om hur deras väg ser ut. Var finns den? Att bygga fler bostäder kan väl vara bra men har man ingen inkomst att betala bostaden för är det bara luftslott man bygger.

Inga kommentarer: