< div id=”header ”>< / div>

onsdag 12 september 2012

Kommunfullmäktige på gång i Varberg dags att vakna till!

Så var det dags för kommunfullmäktige igen 18/9 efter sommaruppehållet. Jag såg en diger lunta redan till kommunsyrelsen som är beredande möte innan kf och nu kom en komprimerad variant + en miljöredovisning 2011 som ska upp till behandling.

Det här med lokal politik är ett träget men nödvändigt arbete som inte lockar alla. Men koncentrerar s mig på några intressanta programpunkter som bör vara intressant för ett grönt parti förutom miljöredovisningen. Det är en gemensam motion från V och MP om småskalig elproduktion och en kostpolicy som ska antas.

Gemensamt vad gäller alla dessa tre ärenden är att ju högre man sitter i den politiska hierarkin desto större möjligheter har man haft att påverka beslutsfattandet. Pliktskyldigt kan något parti yrka på någonting i kommunfullmäktige men oftast har kommunstyrelsen lagt vägen.

Det finns de som endast använder kommunfullmäktige som tribun då det sänds i tv och snart på webben för att få ut sin POLITIK men jag vill nog påstå att få höra sin egen RÖST.

Det finns hemsidor, bloggar, insändare, debattartiklar, twitter och facebook att förspela på. Men ytterst få använder sig av detta om inte någon journalist från Varbergsposten, Hallandsradion eller Hallands Nyheter intervjuar.

Därmed blir lokalpolitiken ganska tråkig fram till "matchdags". Jag ligger lågt denna gång tror jag men inte för lågt. Jag vill ha mer kött på benen innan jag ropar bu eller bä. Diskussionen som pågår i media handlar oftast inte heller om beredda ärenden utan om helt andra saker. Saknar transparansen med beslut på väg fram och "diskussionen på stan".

Inga kommentarer: