< div id=”header ”>< / div>

söndag 16 september 2012

Hemkörning, pensionärer och valfrihet!

Funderar på om Systembolagets hemkörning blir något slags RUT? Någon slags grundavgift och kontroller. Ja förr dög jag bra till att vara "skickebud" men det här blir mer anonymt och antagligen i större leveranser. Något för större sällskap och folk som har råd.

Annars är det väl okey med servicen att slippa stå och visa upp sig på Systembolaget men det kan vara en tidsfråga också. Jag jobbade inom hemtjänsten en sommar och det var alltid någon törstig som ville att jag skulle köpa ut. Det skickades sedermera ut matlådor i taxi och hemtjänsten skulle ägna sig åt mer specifika uppgifter. Många skaffade då microugnar för att det skulle bli lätt att fixa maten för de äldre.

Valfriheten ska nu ägnas större uppmärksamhet för de äldre. Det betyder antagligen fler utförare och kommunerna sätter ribban efter socialstyrelsens rekommendationer. Om det är bra eller dåligt med obligatorium så är det väl så att en socialbidragstagare som jag inte ser mycket till valfrihet i tillvaron. På så sätt tror jag de äldre som är friska har det bra.

Förr var äldre med ett långt liv mycket mer tillfreds med tillvaron. De var nöjda med hjälpen de fick och hade vare sig rest så mycket, haft så mycket moderna prylar som idag. Dagen gick som det gick för många. Men många av dagens pensionärer är KRAV-maskiner som gärna vill förlänga åldrandet verkar vara som JR i Dallas.

Inga kommentarer: