< div id=”header ”>< / div>

fredag 7 september 2012

Hallands sjukvård är regionalt utförd och inte efter bypolitik!

Följer med intresse diskussionen om förändringar inom sjukvården i REGION HALLAND som "drabbar" Falkenberg. HN lokaltidningen har ställt tre politiker mot väggen som är invalda på mandat från valkretsen Falkenberg/Hylte varav två sitter i den politiska "majoritetten" som är tänkt att godkänna följande.

•Operationsverksamheten, alltså den ”dagkirurgi” som inte kräver eftervård på sjukhus, avvecklas i Falkenberg vilket gör att patienterna i huvudsak kommer att opereras i Varberg eller Halmstad istället.
• De palliativa vårdplatserna (lindrande vård i livets slutskede) minskas från 12 till 6 platser i Falkenberg.
 • Specialistmottagningarna öron-näsa-hals, gynekologi och ögon stänger i Falkenberg och patienterna hänvisas till andra sjukhus i länet.

Om det nu blir koncentration till andra orter får väl falkenbergarna bilda ett eget SJUKVÅRDSPARTI.om det nu inte finns tillräcklig opposition att stoppa förslaget. Mig veterligt så har någon annan majoritet än alliansen med inslag av mp inte förekommit i landstinget/regionen Halland under de åren jag haft rösträtt och det är länge.

Inga kommentarer: