< div id=”header ”>< / div>

torsdag 6 september 2012

Fas 3 en böld och att jobba med försörjningssstöd en varböld!

Varför ökar inflödet i fas3? När nu förre arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin upptäckt detta med orden: ”Sanningen är att det är en extremt svår och utsatt grupp, där ingen riktigt vet vilka verktyg som är de bästa.”
Vi är över 4000 på facebook som vill att alliansen skrotar fas 3 (sysselsätningsfasen) NU. Vad regeringen vill uppnå är en arbetskraftsreserv med lågavlönade och gratisjobbare där fåtalet når riktiga jobb. Många kanske inte alla finner det som en märklig väg att hålla människor i verksamhet som de inte finner meningsfull.

Jag själv sattes efter många om och men att till försörjningsstöd med uppdrag från socialförvaltningen att öka kompetens genom en s.k. arbetsprövning. Något som inte hänt på 10 år från att vara helt frånvarande från allt vad sysselsättning och arbete heter.


Inget fel på det men resultatet och utvärderingen väntar jag fortfarande på. Arbetsförmedlingen krävde i maj 2011 en arbetsprövning för att AF över huvud taget skulle befatta sig med mig. Det är nu september 2012 och jag har inga intyg ingen dokumentation att visa upp då uppdraget kom från socialtjänsten. Gjorde jag inte som DE ville hotade de att dra in hela försörjningsstödet. 


Snacka om slavarbete och att jobba gratis och då har jag ändå under tiden kvittat RIKTIGA binkom
ester mot försörjningsstödet. Inkomsten av arbetsprövningen var NOLL och inte värd.

Inga kommentarer: