< div id=”header ”>< / div>

onsdag 5 september 2012

Arbetskris och basinkomst - film finns på you tube på svenska!

Medan regering och opposition tävlar om vem som pytsar ut mest pengar till vad är vi många som lever i en annan värld. Den om att vi gärna skulle vilja ha en samhällsenhetlig basinkomst som ersatte djungeln av allehanda bidrag och ersättningar och konstgjorda stimulanser.

När politiker använder sina fläskben att såväl stimulera, tvinga och efterfråga finns ett förakt mot dem som inget annat önskar än att det ska finnas en basnivå att utgå ifrån och att samhällets uppgift är att sluta kontrollera, misstänkliggöra och ifrågasätta medborgare som är annorlunda.

Att göda storbankernas vinster lär vara överskuggande och nyligen avfärdade hovrätten i Göteborg en tingsrättsdom  där jag som borgenär skulle betala storbanken NORDEA 25.000:- utan att det gjorts någon grundutredning mer än en påstådd obevittnad namnunderskrift..Själva grundlånet jag skrev på gjorde jag för 25 år sen men nu har gäldenären upphört att betala.

Arbeit macht frei och att de som betalar skatt vill inte se slöfockar och människor som drar sig undan den obligatoriska karman (från indiskan det vi måste arbeta). Kolla denna  you tube-länk och lär dig lite mer:

Inga kommentarer: