< div id=”header ”>< / div>

onsdag 1 augusti 2012

Det största problemet med kärnkraften är sveket från politikerna att ställa om!

Att inte lita på politiker i kärnkraftsfrågan har Birger Schlaug bloggat om. Sveken har varit otaliga men det beror på att vi hela tiden har ett samhälle som kräver ett ökat energiflöde. Mer, mer och ännu mer! Svensk Energi har fattat att det är en komplicerad procedur att "ställa om"och tar tid med utredningsunderlag till beslut. Så chansen finns för ytterligare "svek" att följa beslutet att kärnkraften ska avvecklas inom rimlig tid.

"Marknaden" är ju sån att den investerar där det är lönsamt och lätt framkomligt. Egentligen så är kärnkraften död i Sverige med tanke på att inga reaktorer byggts sen flera generationer tillbaka. Lägg därtill att förnybart och effektiviseringar samt ny teknik vunnit mark. Problemen är dock elnätet som fortfarande är starkt koncentrerad till att NY kärnkraft ska placeras där de GAMLA finns.

Att tänka nytt inom kärnkraften är alltså att tänka gammalt, storskaligt, föråldrad energianvändning, byråkratisering i beslutsgångar infrån ansökan till produktion. Möjligtvis med "bättre" säkerhet och effektivitet samt produktion av ett visst energislag men samtidigt ett sätt att fullständigt ta död på exempelvis vindkraften som kommer att stå som äldre väderkvarnar utan vingar om det blir en massiv kärnkraftsutbyggnad. Därtill krav på brytning av uran och mer högaktivt avfall att ta hand om.

Inga kommentarer: