< div id=”header ”>< / div>

tisdag 31 juli 2012

Hur lång blir kärnkraftsparantesen?

Kärnkraften är en energipolitisk parantes det fastslår Centerpartiet på sin hemsida. Förutom att hårda krav ställs på befintliga verk kommer ännu hårdare krav att ställas på ev nya verk och det behövs antagligen statliga subventioner för att något ska bli av.

Att det finns utrymme för kärnkraftsmotståndare i politiken visar Japan som nyligen bildat ett grönt parti baserat på det motståndet. Nu finns det visserligen ett grön parti i Sverige som bildats med samma bas men som försökt bredda sig och detta med kärnkraftsavveckling har då kommit i skymundan rent allmänt.

Man ska inte underskatta vare sig kärnkraften eller partierna i kärnkraftsfrågan. Den kan dyka upp igen när man minst anar det. Den smala linje som nu är alliansen behöver dessutom breddas och då vill nog C stå närmare MP i sin grundinställning för det finns bara en väg. Att fasa ut kärnkraften och bredda energibasen samt att gå över till ett "lågenergisamhälle" men ditåt verkar steget långt idag.

Inga kommentarer: