< div id=”header ”>< / div>

torsdag 26 juli 2012

När ska vi "hemlösa" få komma vidare?

Läser en debattartikel av Veronica Palm bostadspolitisk talesperson (S) som också kommenterats i bloggosfären av Peter Andersson och Svensson hur vi får fart på bostadsbyggandet. I Varberg planeras för övrigt ett högre hus centralt i ett 70-talsområde men de ska i första gå till äldre, funktionsnedsatta och ensamkommande flyktingbarn. Det är i första hand grupper som är beroende av stödpersonal som ska få tillgång till detta.

Det här med den vanliga marknadskön, prioritering till förtursgrupper och att spränga in halvinstutionella lösningar är en balansakt. Samtidigt som bebyggelse av blandkaraktär kan vara svårt. I och kring centra ska det förtätas, ute på landsbygden koncentreras till serviceorter och var finns rättvisan?

Jag själv tillhör skuldsatta klubben med en bostadsskuld hos det kommunala bostadsbolaget sen 1996 så jag får inte ens stå i kön. I det fallet jag skulle få en bostad ska jag tillhöra de grupper eller uppfylla kriterier så jag i varje fall kan få ett andrahandskontrakt via soc.

Jag har dock en idé att man inom systemet skulle kunna göra trappor för oss "undantag". Det är bara det att viljan hos politiker i min kommun Varberg är zero. Har du fått en "tak-över-huvudet"-lägenhet på nåder så se till att stanna där. Du äger inga rättigheter, får inga möjligheter och är längst ner i bostadskedjan.Hade fantasin funnits hade exempelvis de som "fastnat" i ett boende antingen fått möjlighet till eget kontrakt eller möjlighet att flytta inom beståndet eller komma vidare till annat. Men vill man inte så vill man inte hos politikerna. De har ju sina väljare att tänka på.

1 kommentar:

Maria sa...

Politik? Den är till för att hålla folk på "mattan". Politiken gör ingen nytta, ser man inte det? Skulle det sett ut som det gör om man gjorde nytta- till exempel i allmännyttan?/Maria