< div id=”header ”>< / div>

fredag 27 juli 2012

När man blir en glad pensionär och MP vill dit!

Miljöpartiet begär inträde i den s.k. pensionsgruppen som består av alliansen och S. Det är rimligt att tredje största partiet i riksdagen bör vara representerat men är ingen självklarhet. Förbehållet att göra blocköverskridande överenskommelser som håller har tidigare legat på de partier som ingår. Dock har väl MP nu nått både mognad och position att det är dags att tas på allvar.

Det är lite dilemmat i en ev kommande "rödgrön" regeringsbildning att den måste SAMARBETA även med en opposition i vissa frågor. Det är en av min grundkritik att INTE ha med Vänsterpartiet i en sådan regering. Allt till höger om dem själva är en eftergift åt alliansen. Det bekymret bör dock inte MP ha men har på senare år fiskat ganska mycket "vänster" för att göra sig själva omöjligt i en ev. regering.

Jag hoppas "ansökan" om att få delta och bli med i pensionsgruppen beviljas välvilligt men det ska inte heller uteslutas att MP som ett s.k. "ungdomsparti" kanske har mer intresse av annat än där deras kärnväljare finns och det är inte bland pensionärerna.

Inga kommentarer: