< div id=”header ”>< / div>

fredag 13 juli 2012

Lärarförbundet ser en nationell kris framför sig!

Läser en rubrik Fler lediga jobb oroar lärarförbundet.  Tar mig för pannan i arbetslöshetstider och ett förbund oroar sig för jobben att de finns men deras egna medlemmar verkar inte intresserade att ta dem?
 
När jag djupläser statistiken från min egen kommun Varberg är det istället mindre tjänster som utannonseras än föregående år och inte ser det annorlunda ut i alla angränsande kommuner. Sedan har vi det fria skolvalet som gör att elever kan välja skola och utbildningar vilket kan ge viss disharmoni i statististiken.
 
Tillkommer också behovet från arbetsmarknaden vad gäller att suga upp människor. Det finns alltfler utbildade som inte får det jobb de är utbildade till om de inte är flyttningsbenägna. Det finns många faktorer som ska vägas in om det är lära för livet som gäller eller vilka vägval vi står framför oss?

Tror aldrig svensken någonsin varit så utbildad som idag, aldrig haft så många chanser på vägen, aldrig haft tillgång till så bra teknik tack vare datorn att klara av utbildningar. Ändå så gnälls det. Om någon ska ha högre lön inom en sektor måste någon annan avstå? Vilka är det som inte också springer med fötterna och skatteplanerar, flyttar, byter jobb eller avstår?

Lärarna har samma röst som alla andra i nästa val och det finns väl redan idag ett antal skolpartier som avger löften. Men de gäller bara tills valet är över. Då kan de också rösta med fötterna om inte valutslaget blir på visst sätt och förutsättningarna ändras!

Inga kommentarer: