< div id=”header ”>< / div>

torsdag 12 juli 2012

Jobbstimulans för utanförskapet!

Så har då regeringen lyckats kläcka fram något om jobbstimulans som är ägnade åt dem som har socialbidrag. Nu ska departemenskrivelsen ut på remiss och någon form av beslut ska tas till hösten.
Regeringen ger även Statskontoret i uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser för personer som får ekonomiskt bistånd. Frågor som bland annat ska besvaras i uppdraget är vilka skäl som biståndsmottagarna har för att inte delta i anvisade aktiviteter, vilka motiv socialnämnden har för att besluta om avslag/nedsättning samt hur barnperspektivet tillämpas i sådana situationer. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 15 april 2013.

För egen del har AF vägrat att ha med mig att göra men jag har uppburit inkomster genom politiska uppdrag som ska kvittas. Jag har också möjligt att göra sidoinkomster OM det hade lönat sig på annat sätt. Annars har jag en s.k. arbetsprövning i sex månader att difgitalisera åt Riksarkivet. För det "arbetet" har jag uppburit försörjningsstöd dvs inte fått något betalt för utfört arbete.

Vad en jobbstimulans innebär för mig vet jag inte. Men vet vad som händer om man uteblir från en angiven arbetsplats. En plats på gatan eller (och) i kriminalitet. Sedan kan man alltid fixa ett läkarintyg.

Annan som bloggat om detta: Göran Johansson   Gammelmedia: DN ledare

Inga kommentarer: