< div id=”header ”>< / div>

onsdag 11 juli 2012

Att se genom gröna ögon behöver inte betyda att man ser särskilt bra hur verkligheten ser ut

Den som vill vara rättrogen grön? Ska man då arbeta parlamentariskt i något politiskt parti eller hålla sig till en tankesmedja typ Cogito? Någon kanske undrar varför jag inte skrev miljöpartiet direkt vad gäller politiskt parti vilket beror på att även det måste finna politiska majoriteter, även de måste följa opnionen, även de måste acceptera andras beslut eller ingå i besluten när de väl är företrädda.

Eftersom miljöpartiet nu har satsat på att bredda sig från A-Ö finns där tips för var och en samt politiska motståndare att hitta kilar och samförståndspunkter. Rekordet slog Löfven i Almedalen som knyckt en Fridolin "att vi ska inte bara skapa GRÖNA jobb utan ALLA jobb ska bli gröna".

Inom alliansen har de med skattesänkningar konkret också försökt synliggöra informell sektor genom skattesänkningar och olika avdrag då ALLA ska vara med och bidra i välfärdsskapandet. Är det det som är "hållbar frihet" i den blå versionen? Snarare rött och blått i symbios att underhålla konsumtionssamhället inom ramarna.

Vad är det GRÖNA synsättet på detta när alla knycker av alla på det politiska slagfältet? På något sätt ser jag att i första hand det som konsesus finns att allt under politisk och demokratisk kontroll är bra -allt utanför inte bra. Ändå går samhället mot hotad biologisk mångfald, ökad energianvändning , ökade ekonomiska klyftor och politiker håller sig till "reformutrymmet".

Märkligast i den gröna debatten är när man gör populism av glasögon som ett fattigdomsproblem. Själv gick jag flera år i skolan utan att kunna se vad som stod på tavlan. Mina betyg i vissa ämnen blev därefter. Ibland kan mobbing vara en bidragande orsak till att jag inte ville bära glasögon. Det kanske hade varit viktigare att ta upp Åsa Romson i Almedalen med sina solglasögon nonchalant hängandes ovanför pannan.

Inga kommentarer: