< div id=”header ”>< / div>

onsdag 20 juni 2012

Rio+ långt från Getteröns Naturum och politisk vardag!


Så var då utspelen från svensk sida igång vad gäller Rio+ som ska styra in oss på hållbar utveckling. På DN:s debattsida skrivs många fina ord från företrädare för svenska regeringen. Hoppas alla hänger med???
Annars fastnar jag mest för en debattartikel i Dagens Samhälle av företrädare för TCO och SNF som verkar mera konkreta och verkningsfulla åtgärder.

Jag förmodar att få av oss vanliga medborgare känner att vi är inne i ett samhälle som värnar det. Det handlar ofta om storskaliga investeringar, företags förmåga att konkurrera och därmed skapa jobb, karriärer på olika nivåer. Överenskommelser över huvudet på den enskilde och allra mest att skylla på något annat eller annan att samhället går åt fel håll.

Att verka politiskt i ett miljöinriktat politiskt parti kan verka avskräckande för många. Några tar över, en del vet mer och fel frågor på agendan. Trevligare då att tillhöra en fågelskådarklubb där de knappt får ihop till styrelsen och uppleva.

Inga kommentarer: