< div id=”header ”>< / div>

onsdag 2 maj 2012

V föreslår bankskatt samtidigt som Östros får toppjobb inom bankvärlden!

Thomas Östros fd finanspolitisk talesnamn för S och fd minister i tidigare S-regeringar har fått nytt toppjobb som vd i Bankföreningen vilket inte innebär "vid FEL tidpunkt, för lite och alldeles fel åtgärder". Men däremot lämpligt samtidigt som V presenterar sin vårbudget att med förslag att införa tillfällig bankskatt.

Om man ser till de vällovliga förslag V har som långt och mycket liknar sådant som finns hos både S och MP är det "bankskatten" som avviker.

Enligt Riksdagens utredningstjänst uppgick de fyra storbankernas sammanlagda nettoresultat för perioden 2000–2011 till svindlande 562 miljarder kronor.

"Bankernas övervinster beror framförallt på två saker. För det första är den svenska bankmarknaden ett oligopol dominerat av de fyra storbankerna. De står för cirka 75 procent av såväl in- som utlåning till den svenska allmänheten. Storbankernas dominans för med sig höga priser och kostnader för kunderna och följaktligen stora vinster för bankerna.
För det andra är de fyra storbankerna skyddade av staten genom en garanti mot konkurs." (ur V:s budgetförslag)

Jag är visserligen "kund" hos en av storbankerna SEB och tycker de sköter sig utmärkt men har inget emot att det blir en diskussion om vad de har för sig inom systemet och hur ska andra småbanker hänga med i spar- och lånekarusellen. Precis som allting annat tenderar det mesta att växa inom "EU-normen" att "konkurrens" är när fyra av samma sak "konkurrerar" inom ett lands gränser.

Det här med "konkurrenslagstiftning" är en annan sak man borde titta på då det inom systemet uppstår karteller, ett visst systemtänkande och att dela upp marknader emellan sig samt att det som tjäntas pengar på inom bankvärlden är att tjänster och transferingar pågår inom nätet. Avpersonifieringen pågår även inom sektorer som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ska vi inte sätta skatt på dem med?

Inga kommentarer: