< div id=”header ”>< / div>

onsdag 2 maj 2012

Att bevara, bygga och bo i Varberg är att ta hänsyn till olika intressen!

I Varberg vill man bevara så mycket som möjligt av stadskärnan. Dock ska en kartläggning göras: Vid kartläggningen har varje byggnad i varje kvarter klassats i någon av de fyra kategorierna:

”Byggnad bevaras”, ”Byggnadsvolym bibehålls”, ”Ökad byggnation möjlig” samt ”Ny byggrätt möjlig”. Sedan har vi det här med boende, kontor eller affärsverksamhet som drar till sig olika form av trafik och inte minst PARKERINGSBEHOV!.

Belastningen som väntas är det som kallas "centrumnära lägen" där vi säkert får se efterföljare till "rosengårdskvarteret" Lorensberg som gränsar huvudsakligen bostadsrätter för dem som har råd att bo där. Hela kvarteret överläts till en exploatör Wäst-Bygg för att få volym och ekonomi i det hela. Med det tankesättet bävar jag för fortsättningen strax utanför innerstaden där säkert många kommer att överklaga fortsättningen där volymen kräver hushöjder och att innergårdar/trädgårdar tas i anspråk Det BEHÖVS säkert fler bostäder även om de som redan bor i närheten av stadskärnan inte tycker det. Sedan har vi det här med grönområden och oaser i stadsmiljöer ett stort problem utom för betongpartierna. Då är det bygg högt och bygg stort!

Inga kommentarer: