< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 maj 2012

Miljöpartiet är som jag ser det ingen GRÖN blockbrytare IDAG!

Läste en debattartikel av Per Gahrton i Aftonbladet titulerad att "MP kommer knappast att stötta gråsossen Löfven" med tanke på S fjärmande från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet in i mittens rike. Själv tror jag att en ev regeringsbildning i nästa val kan bli en smula komplicerad.

Jag anser också att det BEHÖVS ett GRÖNT ALTERNATIV mellan blocken. SD idag är ett "brunt alternativ" om man så vill mellan rött och blått men anser att Miljöpartiet är så anpassad in i det röda blocket att den gröna färgen flagnat av.MP har också tappat tilltron i många av de kärnfrågor som utmärkt det tidiga miljöpartiet::kärnkraftsavveckling, småskalighet, fredsfrågan,transportberoendet och mycket mer för att strömlineforma sig in i storstädernas väljare.

Det är visserligen käckt att vara ett HBTQ-parti med invandrarfrågor som specialitet kombinerad med bas bland lärarkåren men själv känner jag att FRAMTIDSFRÅGOR är mångkulturell, global och att det är inom datatekniken jag har "min nisch". Där finns inga personliga gränser om man kan sin sak.

För mig är SVERIGE ett EXTREMT land vad gäller ÅLDERSFIXERING. Är det inte "UNGDOMSarbetslösheten" så är det "PENSIONSsystemet" eller något annat. Detta bygger enbart på STATISTISKA underlag medan verkligheten kan se annorlunda ut för olika individer i ett sammanhang.

Vi som känner oss unga kan vara lite äldre men inte för gamla för att göra ett handtag men då ska ÅLDERN fram? OM MP vill utmana måste det ta sig ur gropen att vara någon slags "rödgrön vänster" och istället bli KILEN mellan blocken vilket jag anser att miljöpartiet inte klarat av med de människor och den politik som för närvarande dominerar MP. Vidare tycker jag inte man ska behöva vara högutbildad och doktor i miljörätt för att KUNNA driva miljöfrågor och inte minst behöva vara FÖRTROENDEVALD POLITIKER för att tas på allvar. Det ska räcka med "sunt förnuft" "intresse" och och "en smula erfarenhet".

Inga kommentarer: