< div id=”header ”>< / div>

söndag 15 april 2012

Det SAKNAS ett tillväxtkritiskt GRÖNT parti i riksdagen!

Löfven seglar mot mitten och har medvind. Det "gamla" vågmästarpartiet Miljöpartiet brottas däremot med sin gröna profil. Det tycks som ekomodernismen som modell har sina begränsningar.

De s.k. fundamentalisterna är i stort sett utfasade ur NYA MP. Om nu S tar på sig rollen att vara mitten som NYA MP försökt inta kan gröna tillväxtkritiker lika gärna verka där som inom MP. Tillväxtfrågan i sig är INTE partipolitiskt och MP har AVIDEOLOGISERAT den men den ÄR GRÖN:

Industrisamhället ger INTE fler jobb. De kommer att tillskapas i tjänstektorn där frågan är KUNSKAPSINTENSIVA BETALDA jobb och där är det tillgång och efterfrågan som bestämmer. Att få igång byggandet(för vilka?), att bygga infrastruktur (för vem?) och att ha RÅD till välfärd är också ett dilemma. Om människor tillåts organisera sig i liten skala, i samverkan med litet transportberoende och med mer GEMENSKAP kanske det behövs helt andra partibildningar än de som finns idag och som bygger på extrem toppstyrning. Framtiden lär utvisa vart vi är på väg.

Inga kommentarer: