< div id=”header ”>< / div>

fredag 13 april 2012

Om skuldsatta bostadslösa och ej attraktiva för AF att handlägga!

Det är mycket engagemang kring äldreomsorgen hos politiker med socialt intresse oavsett partifärg i Varbergs kommun. Något som INTE uppmärksammas speciellt är gruppen hem/bostadslösa om det inte inträffar något spektakulärt som stått i ”tidningen” och väcker diskussion. Inte speciellt mycket bryr sig om gruppen arbetslösa som inte är just ungdomsarbetslösa. Det är en ”innefråga” alla partier måste ha svar på.


I Varberg är det så att socialnämnden tycks ha EN taleskvinna socialnämndens ordförande Lena Andersson som svarar för samtliga partier. I undantagsfall som äldreomsorgen kan det uppstå diskussion annars verkar det”lugnt i lagårn” hos partierna. För några år sedan ville Vänsterpartiet dela socialnämnden i en äldrenämnd och övriga frågor inom nämnden i en annan nämnd. Frågan om det inte är dags nu.

Socialnämnden har för gruppen övriga som inte är äldre fått mer att göra under åren som har problem med att finna boende och därtill alla andra problem som följer. Inte konstigt att då också arbetsmarknadsenheten hamnar under denna nämnds område också då arbetsförmedlingarna ställer allt större krav på arbetsökande för att avsätta resurser att hjälpa den arbetsökande.

Det här med en delad nämnd ska först upp i en nämndorganisationskommitté och kan sannolikt inte införas förrän 2015 men för varje person som är drabbad är allting akut men vederbörande vill naturligtvis ha en långsiktig planering för att kunna leva ett ordnat liv.

1) Vad gäller boende där socialen ställer upp med kontrakt genom avtal med bostadsbolag och privata uthyrare SAKNAS en kategori. Det är kategorin i huvudsak friska men saknar utbildning och är i arbetsför ålder, saknar diagnos om det nu är så viktigt, oftast ingen familjebildning med hemmavarande barn och som ändå har rötterna i landet. Det stora problemet är skuldsatta över öronen vilket gör dem omöjliga på bostadsmarknaden. Dessa lämnas vind för våg av samhället och hänvisas till udda lägenheter inom Varbergs Fastighets AB bl.a. på kv. Åkaren utan möjlighet att komma vidare.

2) Arbetslösa med försörjningsstöd bollas omkring i kommunen med krav på ”motprestationer” och ”gratisjobb” där anordnare och de som arbetar med dem säkert får någon form av lön men det mesta är bolla bolla. Arbetsmarknadsenheten i kommunen har oklara riktlinjer och resurser och samordningen med en överflyttning till socialförvaltningen tycks inte ha satt sig än. Hur många får RIKTIGA jobb och är det socialtjänstlagen dessa har som rättesnöre eller att coacha ”klienter”?

Socialnämnden i Varberg har säkert mycket att agera i och är en stor ”koncern” i som tar allt mer plats både vad gäller budget och beslut som ska genomföras och där ordet KVALITÈT har blivit ett modeord i den politiska debatten. Glöm inte bort att kvalitét inte bara gäller frågor som är inne att debattera eller anses politisklt korrekta att få debattera. Ett samhälle som bygger på kvalitét gäller inte bara att bli nöjd bemött utan också att det finns klara riktlinjer som gör att inte godtyckligheten eller det politiska käbblet får ta över handen.

Inga kommentarer: