< div id=”header ”>< / div>

måndag 9 april 2012

Det kan bli komplicerat 2014!

Alliansen bildades som en motvikt till ett allt mer dominerande S-parti. När rödgrönt kom till var det som en motvikt till alliansen men då hade de båda underskattat SD:s kommande position i riksdagen. Det naturliga hade varit att MP som i Region Skåne(och Region Halland) bildat regering med alliansen men partiet var fastlåst i ett rödgrönt regeringsalternativ.

Frågan är om det inte S som kommer att släppa på blockpolitiken först. Alliansen och MP verkar vara kört. Varför bilda koalition efter åtta år om det inte gått innan? Alliansen går fram som ett sammanhållet alternativ och antagligen blir motpolen ett restaurerat S. Således två alternativ som siktar på minoritetsregeringar?

Precis som Peter Andersson skriver i sin blogg blir motståndet tuffare men på något sätt känns det som S läst in både V och MP som SITT underlag till vänster men varför erbjuda regeringsplatser i onödan om Alliansen låter en vänsterseger SJÄLVA välja att komma överens om hur de vill bilda regering. Blir SD vågmästare IGEN och rödgrönt blir större än alliansen blir frågan mer komplicerad då kan det möjligtvis bli en rödgrön minoritetsregering typ Västra Götaland. Hur kul är det för V och MP?

Vad det handlar om är att inget parti eller alternativ kan lova någonting då någon annan blockerar möjligheterna. Intressant blir hur många uppgörelser som kommer att komma till stånd före 2014 som gör det valet ointressantare ur sakfrågeperspektivet desto mer hur regeringen kommer att se ut! Mycket hänger på hur alliansen agerar men också hur benägna S och MP är att göra enskilda uppgörelser med alliansen om den kan hålla ihop.

Inga kommentarer: