< div id=”header ”>< / div>

tisdag 10 april 2012

Största möjliga tyyyyysstnad!

Att klara nationella miljömål verkar inte så angeläget. Annars är det mode att förvara människor i jobb- och utvecklingsgarantin. Annars kunde ett riktigt jobb vara just inom miljösektorn för att klara målen. Ett sådant miljö- och klimatmål har Malmö antagit om maten och då behövs väl människor för att klara dem inte bara glupska konsumenter som ska göra annat?

Energisektorn behöver också ställas om och humankapital som sysslar med sånt. Annars kan man syssla med spekulationer om opinionen som jag ser som ett nollsummespel VEM som ska ha MAKT. Just nu heter innepartiet S och ledaren Stefan Löfven som har rampljus och strålkastarna på sig.

Vad gäller LEDARE så borde nog Tyskland ses som förebild i energiomställning men ingen i vårt avlånga land  vågar ge sig på VATTENFALL som har något slags vetorätt att få även ledare att vara tysta bara de ger god avkastning till staten.

1 kommentar:

jeppen sa...

Gröna jobb är snarare jobbförstöring än något annat. Vårt välstånd bygger på att effektivisera så att folk frigörs för att skapa mer värde på andra områden. Gröna jobb är motsatsen - att ta jobb från resten av ekonomin för att blåsa upp existerande sektorer. Det gör oss fattigare.

Frankrike är en förebild i energiomställning. De blev klara med miljövänlig elektricitet cirka 1992 (beslutet togs 1973). Tyskland däremot är ett avskräckande exempel med sin bas av brunkol, stenkol och rysk naturgas.