< div id=”header ”>< / div>

onsdag 7 mars 2012

Den gröna drömmen börjar där du bor inte hur du transporterar dig!


Hur mycket ANSVAR ska läggas på den INDIVIDUELLA LIVSSTILEN för att vara så GRÖN och miljö- och klimatvänlig som möjligt? Har inte klasskillnader betydelse? Skillnader i kön? Ursprung? Geografi?

Den som har störst ekonomi har störst möjligheter att vara "rätt" GRÖN men också störst möjligheter att vara en konsumtionsparasit.Man uppmanar människor att åka kollektivt men hur många BOR kollektivt? Det bör vara lika viktigt kan man tycka än att ge vissa individer rätt att pendla till höglöneyrken i storstaden. Jag motionerade en gång om "ekobyar" för att bilda modell för framtida boenden. Jag tror att om dagens gröna ska komma framåt måste det finnas gröna modeller inte bara i form av passivhus där ingen har råd att bo i om man är s.k. vanlig inkomst-tagare.

Ett politiskt parti som fastnar i en politiskt marknad kan vara grönt till namnet men det är inte att vädja till individer som andra blir grönare då möjligheterna ser olika ut.Det behövs gröna individer men det är bara i den samlade statistiken allt samlas vad som är grönt. Höginkomstagare har alltid möjlighet att vara grönare än andra och har störst möjlighet att bli blå också.Jag efterlyser ett grönt "CHRISTIANIA" i Sverige dit man kan vallfärda och hämta inspiration utav. I annat fall är bara den gröna drömmen en dröm av individen som själv kan kallas sig grön, brun, röd eller blå utifrån tanken och inte från livsstilen.

Den som ser på valresultaten ser att folk gärna röstar utifrån där de bor och att vara grön i en trång etta utan utrymmen i centrum dominerat av moderater, folkpartister och pensionärspartister får ingen grönare tillvaro om inte världen förändras utanför i kvarteren där man bor. Det ser grått ut och kallas förtätning!

Inga kommentarer: