< div id=”header ”>< / div>

måndag 5 mars 2012

Ishall viktigare än kvalitét i skola och barnomsorg i Varberg!


Under en tid har den mest infekterade frågan i Varberg varit om det finns lämplig benmanning i äldrevården. Det är önskvärt om det fanns en fungerande oberoende äldreinspektion som satte fingret på det som inte "självkontrollen" klarar av att hantera. Precis som Kerstin Hurtig (KD) skriver alla vill ha bättre omsorg frågan är om någon är villig att betala för att det blir så?

Att tilldela mer i budget garanterar inte med automatik på sikt att kvalitén blir bättre detta gäller också inom skolan.Både skola och äldreomsorg är de poster som slukar mest medel och ingen är riktigt nöjd.Nej inget parti i Varberg vill höja skatten hålla avgifter på en hyfsad nivå där man får tar ut sådana och också ha nöjd personal, nöjda brukare och alla ska vara lagom glada.

Frågan är om inte "guldkanter" och annat förtas av att det ska satsas på en ISHALL i stan. SAMTLIGA PARTIER i Varberg ja även miljöpartiet (utom jag) har bundit upp sig för ytterligare en ishallsanläggning.På lut är också att det behöver satsas på nån av de tre nedgångna simanläggningar som finns i kommunen. Att kunna simma är viktigt för barn i en kuststad.

Rikspolitiker kan gärna besluta om bättre kvalitét i både skola och äldreomsorg jag protesterar inte men om de inte skickar destinerade pengar eller anger minimikrav att följa riskerar annat att bli intressantare. Kommunpolitiker där man egentligen borde samarbeta mer över blockgränserna har en tendens att använda talarstolen i kommunfullmäktige till långpratande för att fokusera på vad de anser skiljer och nära nog vara eniga i frågor där det inte skiljer. ISHALLEN var en sån fråga och det som skiljde var hur mycket man skulle satsa på en sådan inte om det skulle byggas eller inte.Tyvärr har miljöpartiet i Varberg gått på fällan och frågan är vad dess profilfrågor tar vägen när man accepterat och röstar för ett ishallsbygge i Varberg men utan att ha fått garanterat kvalitén i skolan och äldreomsorgen.

Inga kommentarer: