< div id=”header ”>< / div>

onsdag 27 april 2011

Lås in politikerna tillsammans med kärnkraftsavfallet tills de blir överens!

Gårdagens två bästa inlägg om kärnkraftens vara eller icke vara läste jag i GP Vårt beroende av kärnkraften är en myt" och i Aftonbladet "Vi måste bestämma oss". Den första artikeln skriven av två miljökonsulter i hållbar utveckling Mats Alfredson och Anna Jiremark. Den andra artikeln av Göran Bryntse teknologie doktor och tidigare ordförande i Folkampanjen mot kärnkraft samt Michael Karnerfors civilingengör och företrädare för Nuclear Power Yes Please.

Vad gäller den politiska hållningen att söka en bred energiöverenskommelse håller detta etablissemang att fastna i en politisk härdsmälta i låsningar. Alliansen menar att deras överenskommelse håller då de bygger ut förnybara alternativ och effektiviserar.  och den s.k. oppositionen tycks inte tycka det i tillräcklig utsträckning. Att döma av de två politiska artiklar som jag refererar till ovan finns det en bakomliggande frustration att de tio kärnkraftsverk som nu är igång går mot ett avslut frågan är bara hur och när. Under det kalla kriget var det oron för kärnvapen som var det stora hotet. Nu är det politikers ovilja att komma överens. Lås in dem i ett slutet rum tillsammans med kärnkraftsavfallet och släpp inte ut dem innan de är helt överens är mitt förslag.

Inga kommentarer: