< div id=”header ”>< / div>

torsdag 28 april 2011

Kontrasterna Lokala Säkerhetsnämnden öppna möte och Vattenfalls bolagsstämma!

För den som vill ha en GRÖN rapport och redovisning av Vattenfalls bolagsstämma så har Trulpen bloggat om detta här.  För den som vill ha en rapport från Lokala Säkerhetsnämndens öppna möte har Radio Halland rapporterat om detta här.

För den som vill höra det sedvanliga käbblet om motsättningarna gällande Vattenfall i politiken finns det här. Det är bara det att oavsett om det är S-styrda regeringar eller M-styrda regeringar gör Vattenfall precis som de vill och har byggt och drivit både kärnkraft och fossil bränsleanvändning. Det finns mycket kunnande i Vattenfall men jag känner som att vi oftast glömmer två områden i energipolitiken. Förnybart och energieffektiviseringen där vi på grund av en tillväxtekonomi står still då vi fortsätter använda förlegad elproduktiion

Göran Bryntse går till attack mot centerns beskrivning här. Det enda partiet i svensk politik som varit med i uppgörelser både till vänster och höger sedan tidigt 90-tal. Miljöpartiet är enda parti som stått utanför under samma tid. Där finns alltså också kontraster. Att storstaden Beijing går över från kol till naturgas kan ses som vällovligt men längre har inte det stora landet Kina kommit i tanken att inte använda fossilt men ändå snäppet bättre men de är OCKSÅ fast i tillväxtekonomin.

För återgå till ankdammen Sverige så är det intressant att nu får vi rapporter om huruvida MP har en ledare till höger-vänster, realos-fundis, katt eller hermelin att se fram emot. Carl B Hamilton vill nog gärna ha Gustav Fridolin. Han tycks ha bra koll på honom där de sitter. Är man miljöpartist får man hålla god min då språkrören inte ska vara någon partiledare men så uppfattas det inte i media och inte hos väljarna och sannolikt inte hos medlemmarna i Miljöpartiet heller. Det är bara kongressen som kan klargöra om myten med språkrör ska avlivas eller om Gustav Fridolin blir den FÖRSTE partiledaren.

Annars gillar jag gamle Birger som enträget ångar på med sina tillväxtkritiska bloggar och nu senast frågar om vi har TID över. Enligt egen beräkning ska inte folk ha tid att läsa bloggar heller trots att mycket tidhar lagts för att göra den informativ, tänkvärd , sätta igång en process. Men jag avstod tid liksom alla andra att gå på lokala säkerhetsnämndens öppna möte då jag anser att andra som inte bloggar frenetiskt kan ta sig an detta. Mycket av min tid har gått åt till att följa andra frågor och Miljöpartiets lokalavdelning hade inte detta som prioritet trots största valframgången någonsin i Varberg att se till att få in en representant i denna nämnden. En nämnd som borde avskaffas då den inte är intressantare än att två åhörare gav sig tid att besöka ett öppet möte.

Inga kommentarer: