< div id=”header ”>< / div>

måndag 14 mars 2011

Miljöpartiet i Hallands fjärmande från de icke bilburna och kärnkraftsmotståndet!

Strandbaden Falkenberg
Jag noterade att Miljöpartiet i Halland förlade en kurskonferens en söndag då tåg och bussar inte gick tidigt på dagen samt på en plats dit inga bussar går. Det var samordnat med en årsmöte senare på eftermiddagen men platsen lika dåligt vald.

När partiet arrangerar möten där man inte vet vilka som kommer och om det går att samåka frågar jag mig hur ett sådant parti kan vara med och styra regionens trafikpolitik. Det visar ett förakt för medlemmar att det ständigt ska finnas personer att samåka med och att det ska vara tvunget att ta bilen men inget angivet i kallelse och utskick vem som kommer och vem som kör. Detta på en sträcka där Västkustbanan går. En sträcka som är livligt trafikerad och inte kan kallas glesbygd. Att då vara i himmelen och kräva höghastighetståg då är att fjärma sig från verkligheten.

Jag känner att mitt engagemang för miljöpartiet som gick till val på bla, bättre kolllektivtrafik håller på att ta slut och att kärnkraftsfrågan har tonats ner.


Vi har kärnkraft i Varberg och läser på fb om två deltagare miljöpartister i länet som skriver  att det är mycket om kärnkraften nu ungefär som man diskuterar vädret. Jag har levt med kärnkraften sen det börjar byggas och det är har varit mycket hela tiden. Men är det något som inte ska diskuteras mer allvarligt frågar jag mig bland aktiva miljöpartister? Är det det ingen som vet varför miljöpartiet bildades. Jag är sorgligt trött på att säga att det var tillväxten och ökningen av massbilismen och kärnkraften som startade mitt engagemang att det behövdes ett miljöparti. Men nu vet jag inte längre om det är mitt parti då det tappat sin själ. I Halland har miljöpartiet suttit tjugo år i en fempartiallians men vad är grönt`?

Rikskampanj för kollektivtrafik

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, det borde vara en regel att möten är på platser nåbara med kollektivtrafik.