< div id=”header ”>< / div>

onsdag 16 mars 2011

Hjälp på traven bredda energiöverenskommelsen!


FRÅGA TILL CENTERPARTIETS RIKSDAGSLEDAMÖTER


Jag konstaterar att inget parti begärt någon snabbavveckling eller kan peka på något visst aggregat som ska ställas ur drift. MP har begärt att kärnkraften ska diskuteras i riksdagen.

Över hela världen byggs och planeras kärnkraftverk samt ges inte förlängda drifttillstånd utan väldigt noggrann prövning. Ett kortvarigt moratorium har beslutats i Tyskland och Schweiz.

Jag förmodar att ökade kostnader sker för att försäkra sig om säkerheten med anledning av det som händer i Japan. Huruvida det påverkar oss vet vi inte idag.

Det finns två sidor angående kärnkraftens användning. Använd den optimalt och sälj elen utomlands vilket betyder att vi ser det som en produkt att tjäna på men det förutsätter acceptans för NY kärnkraft.

Linje 2: Använd det vi har, skärp säkerheten och fasa ut med hänsyn till.......tillgång till el, tryggande av sysselsättning och välfärd.

Jag tror du och jag är samstämmiga vad gäller förnybart men hur vill centern komma ur kärnkraftsberoendet för att SLIPPA bygga nytt men ändå i takt med att vi ska behålla vårt välstånd?

(jag utgår från att allting handlar om en omställning som tar många år och utgår från att det finns fler partier bakom än de som nu är en minoritetsregering. Jag vill veta om centern ser möjligheter med S och/eller MP att skapa en bredare energiöverenskommelse.

Pierre Ringborg
nr 10 på Miljöpartiets lista i Hallands valkrets

Inga kommentarer: