< div id=”header ”>< / div>

tisdag 22 februari 2011

MP Stockholm går förnuftets väg!


OJ läser en självständig frisk fläkt från Miljöpartiet Stockholm att partiet inte längre ska framstå som "komplementet" till S i Stockholm. Att MP haft en motvallsinställning till moderaterna är väl känt men jag har betraktat miljöpartiet allt mer som ett nytt vänsterparti och som just komplement till Socialdemokraterna i Stockholm. Om samarbetet handlar om att byta väljare med varandra medan Alliansen ensamt regerar vidare så har jag frågat mig hur länge detta "inbördes beundran" ska fortsätta.

Det ger signaler om att Miljöpartiet agerar mer som frifräsare mellan blocken vilket egentligen ALLTID socialdemokraterna gjort. Som maktparti kan detta partiet alltid göra upp innan frågor tillställs stadsfullmäktige och kan kohandla över huvudet på mindre partier. Detsamma gäller i landets alla kommuner där S när de är i minoritet ensamt får företräda oppositionen i media men samtidigt har kommunalrådsposter som ger dem inflytande och ansvar samt oftast viceposterna vad gäller nämnderna i arbetsutskott och liknande.

Miljöpartiet är efter valet landets tredje största parti men har inte uppträtt mer än som gnällkomplement till vad som oftast är Socialdemokraternas uppfattning. Knappast i något fall finns kraftfull kritik mot vänstersidan. Tro katten opinionsmätningarna stoppar in miljöpartiet i samma fålla som S och V när det inte finns någon som ifrågasätter dessa partier och gränsdragningen är oklar. Det finns frågor där man KAN samarbeta med båda dessa partier men låt vara att de frågorna ska vara väl kända och utvalda samt förankrade. Det blev ingen rödgrön majoritet i Stockholm och då får samarbetet bli lösare och tydligheten i vad som är grönt tydligare.

Inga kommentarer: